LET OP! Aquisitie Fraude!

Dit domein, handelsregistratievoorhetmkb.nl, is op 12 december 2014 geregistreerd om u te waarschuwen. BETAAL NIETS!

Ik ontving een brief 10 december 2014. Heeft u - net als ik - een brief ontvangen van "Handel Registratie Voor Het MKB"? Het Internet-domein aan de onderzijde van de brief bleek niet te bestaan. Vreemd?

De brief lijkt in alles op een factuur voor iets dat u niet is geleverd. U zult er zeker niet om gevraagd hebben, een dergelijke dienstverlening. Zoekt u eens op het Internet met de termen "handel registratie voor het mkb" spookfactuur . 1800 Hits, ze grossieren in ontevreden klanten.

De brief stelt in kleine letters op de voorzijde dat het om een aanbieding gaat. De achterzijde vertelt u dat u een overeenkomst aangaat voor de duur van twee jaar. Met stilzwijgende verlenging, en opzeg mogelijkheid door middel van een aangetekende brief. Een bezoekadres wordt niet vermeldt, de genoemde website www.handelsregistratievoorhetmkb.nl bestond dus niet. Een e-mail sturen kan niet, immers, het domein bestond niet, en ik kan u vertellen dat het nog niet kan, er draait geen mailserver op. De omschrijving van het product stelt dat uw bedrijfsgegevens in een "centraal bedrijfseconomisch register" worden opgenomen, bij het kopje aansprakelijkheid & vrijwaring vermeldt "wij zijn bij de uitvoering nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade.. "

Uw klacht kunt u eenvoudig registreren op

www.fraudehelpdesk.nl over Handel Registratie Voor Het MKB.